Hej och välkommen till Linköpings Ungdomsråds hemsida

 

Linköpings Ungdomsråd eller LUR som vi också kallas är en medlemsorganisation

för föreningar som bedriver verksamhet inom nykterhet, politik, religion, scouter

och övrigt. Om du klickar på länken medlemsföreningar får du information om

vilka föreningar vi har som medlemmar.

 

Linköpings Ungdomsråd har en styrelse som är sammansatt med ledamöter från

våra medlemsföreningar. Det gör att alla i styrelsen har en föreningsanknytning.

LUR har en anställd som arbetar konkret med vår verksamhet.

 

LUR:s verksamhet går ut på att hjälpa medlemmarna med frågor/problem som

uppstår i föreningen. Det kan handla om lokalfrågor, bidrag eller hjälp med

kontakter m.m. En stor del är att få ut föreningarnas budskap till andra

organisationer, instanser och privatpersoner som kan ha intresse av

föreningarnas verksamhet.  Vi är också remissinstans åt kommunen

i frågor som rör föreningslivet.

 

Vi är medlemsföreningarna behjälpliga i alla frågor som rör en förening och

deras arbete förutom den konkreta föreningsverksamheten.

 

Vill Ni bli medlemmar i Linköpings Ungdomsråd betalar Ni in 225 kronor på

bankgiro 174-0828 och skriv vilken förening som betalar samt Er e-postadress.

 

Vi hoppas du hittar det du söker här på hemsidan.  Saknar du någonting

eller hittar fel ber vi att du meddelar oss detta via e-postadressen:

 

info@linkopingsungdomsrad.se

 

Välkomna!