Hej och välkommen till Linköpings Ungdomsråds hemsida

 

Linköpings Ungdomsråd eller LUR som vi också kallas är en medlemsorganisation

för föreningar som bedriver verksamhet inom nykterhet, politik, religion, scouter

och övrigt. Om du klickar på länken medlemsföreningar får du information om

vilka föreningar vi har som medlemmar.

 

Linköpings Ungdomsråd har en styrelse som är sammansatt med ledamöter från

våra medlemsföreningar. Det gör att alla i styrelsen har en föreningsanknytning.

LUR har en anställd som arbetar konkret med vår verksamhet.

 

LUR:s verksamhet går ut på att hjälpa medlemmarna med frågor/problem som

uppstår i föreningen. Det kan handla om lokalfrågor, bidrag eller hjälp med

kontakter m.m. En stor del är att få ut föreningarnas budskap till andra

organisationer, instanser och privatpersoner som kan ha intresse av

föreningarnas verksamhet.  Vi är också remissinstans åt kommunen

i frågor som rör föreningslivet.

 

Vi är medlemsföreningarna behjälpliga i alla frågor som rör en förening och

deras arbete förutom den konkreta föreningsverksamheten.

 

Vill Ni bli medlemmar i Linköpings Ungdomsråd betalar Ni in 250 kronor på

bankgiro 174-0828 och skriv vilken förening som betalar samt Er e-postadress.

 

Vi hoppas du hittar det du söker här på hemsidan.  Saknar du någonting

eller hittar fel ber vi att du meddelar oss detta via e-postadressen:

 

info@linkopingsungdomsrad.se

 

Välkomna!

Då covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom har vi kvar vissa rutiner för att som ni alla säkert känner till sprids sjukdomen fortfarande och vissa blir trots vaccination sjuka och behöver sjukvård. Våra rutiner är följande:

 

- Vi håller avstånd när vi träffas både inomhus och utomhus.

 

- Våra träffar med medlemsföreningarna håller vi utomhus i den utsträckning vi kan.

 

- Träffas vi inomhus håller vi avstånd med 2 meter mellan varje.

 

- Vid träffar vi själva anordnar inomhus har vi stora lokaler där vi kan hålla avstånd utan att känna att det blir trångt.

 

- Så mycket som går behandlas över telefon och e-post gentemot våra medlemsföreningar.

 

- Behöver föreningen besök görs detta genom att så få som möjligt träffar konsulenten.

 

- Vi tvättar och spritar händerna.

 

- Vid våra större träffar har vi fikabröd inplastat.