Länkar

 

Leader Folkungaland – bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden

www.leaderfolkungaland.se

 

Linköpings kommun

www.linkoping.se

 

Sveriges föreningar – organisation som stödjer paraplyorganisationer samt påverka och vara en röst nationellt i frågor som berör föreningslivet

www.sverigesforeningar.se

 

Studieförbundet NBV – Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

www.nbv.se/avdelningar/ostergotland/

 

 

Bidrag att söka från kommunen

 

Verksamhetsbidrag
Bidrag utgår till föreningars gruppverksamhet bland barn och ungdomar i åldern 7 till och med 20 år.


Ansökningsdatum: 15 februari och 15 augusti.

Länk till verksamhetsbidrag

 

Lokalbidrag
Bidrag är för att täcka en del av föreningens lokalkostnader för barn- och ungdomsverksamhet i relation till medlemsantalet.

 

Ansökningsdatum: 1 april

Länk till lokalbidrag

 

Ledarutbildningsbidrag
Bidrag är till för att stödja föreningarnas ledarutbildningar.

 

Ansökningsdatum: 15 februari och 15 augusti.

Länk till ledarutbildningsbidrag

 

Lägerbidrag
Bidraget är till för att stödja barn och ungdomsföreningars lägerverksamhet. Endast för bosatta eller skrivna medlemmar i Linköpings kommun

 

Ansökningsdatum: 15 februari och 15 augusti

Länk till lägerbidrag

 

Driftsbidrag
Bidraget utgår till föreningar som har egen anläggning.

 

Ansökningsdatum: 1 april.

Länk till driftsbidrag

 

Tävlingsarrangemangsbidrag
Bidrag kan utgå till tävlingsarrangemang till exempel SM, riksmästerskap eller liknande hög internationell eller nationell nivå

 

Ansökningsdatum: 3 månader före genomförandet.

Länk till tavlingsarrangemangsbidrag

 

Kulturarrangemang
Bidrag är ofta ett underskottstäckningsbidrag och utgår först efter genomfört och slutredovisat arrangemang varefter den slutliga bidragsnivån fastställs inom beslutat maxbelopp.

 

Ansökningsdatum: minst 6 veckor före planerat arrangemang. 

Länk till kulturarrangemang

 

Särskilda bidrag-projektbidrag
Bidrag utgår till föreningars gruppverksamhet för barn och ungdomar
Bidraget avser i första hand:

 

Ansökningsdatum: 3 månader före genomförandet

Länk till särskilda bidrag / projektbidrag